გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Регистрация

Грузинский язык

ბარიერების დასაძლევად, რაც სამშობლოში დაბრუნებას ახლავს თან, ორგანიზაცია „დაბრუნება მომავლისთვის“ თანამემამულეებს სთავაზობს უფასო საგანმანათლებლო პროექტებს, მათ შორის ქართული ენის შემსწავლელ კურსს.
ორგანიზაციის ბენეფიციარები ქართულ ენას შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.

История Грузии

ბარიერების დასაძლევად, რაც სამშობლოში დაბრუნებას ახლავს თან, ორგანიზაცია „დაბრუნება მომავლისთვის“ თანამემამულეებს სთავაზობს უფასო საგანმანათლებლო პროექტებს, მათ შორის საქართველოს ისტორიის შემსწავლელ კურსს. ორგანიზაციის ბენეფიციარები საქართველოს ისტორიას შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღალესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.ორგანიზაციის ბენეფიციარები ქართულ ენას შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.

Основы права

მოქალაქობის მიღების პროცესში არსებული ბარიერების დაძლევის მიზნით, ორგანიზაცია „დაბრუნება მომავლისთვის“ სამშობლოში დაბრუნებულ, ან დაბრუნების მსურველ თანამემამულეებს სთავაზობს უფასო საგანმანათლებლო პროექტებს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობის შემსწავლელ კურსს.
ორგანიზაციის ბენეფიციარები სამართლის საფუძვლებს შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.ორგანიზაციის ბენეფიციარები საქართველოს ისტორიას შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღალესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.ორგანიზაციის ბენეფიციარები ქართულ ენას შეისწავლიან ჩვენს პარტნიორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში - ევროპის უნივერსიტეტში, სადაც მათთან იმუშავებენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგები.

Заполните форму

Полезные ссылки

Ничего не найдено