სატელევიზიო გადაცემა

რეპატრიაციის საკითხების აქტუალიზაციის, ადვოკატირებისა და საინფორმაციო მხარდაჭერის მიზნით, ორგანიზაცია ამზადებს სატელევიზიო პროექტს „დაბრუნება მომავლისთვის“, რომელიც განთავსდება საერთო მაუწყებლის ბადეში.

სასარგებლო ბმულები